Privacybeleid MijndAns

Welke gegevens laat je achter bij MijndAns?


Als je een bestelling plaatst, is er sprake van een overeenkomst. Wij vragen je hierbij om de volgende gegevens:

 • naam;
 • (factuur) adres;
 • e-mailadres;
 • evt telefoonnummer

Wij gebruiken deze gegevens bij de betaling en afhandeling van de door jou geplaatste bestelling, het verlenen van service en garantie.

 

Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens verzameld?

Bij de uitvoering van onze overeenkomst:

 • Bij bestellen
 • Bij bezorgen
 • Bij retourneren
 • Om je te kunnen e-mailen/aanschrijven of whatsappen indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst
 • Bij contact met ons.

Alleen bij jouw toestemming, worden jouw gegevens gebruikt voor:

 • Het aanmaken/registreren van een MijndAns-account

Wettelijke verplichting

 • Indien MijndAns hiertoe wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude.
 • In verband met wettelijke bewaarplichten.

Bewaartermijn

Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij jouw gegevens gedurende die termijn bewaren.

 

Communicatie

 Contact

Wanneer je MijndAns een mail stuurt, wordt deze opgenomen in het e-mailarchief en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij naar jouw persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maak het mogelijk om hiermee jouw vraag te beantwoorden en eventuele bijkomende processen uit te voeren.

Account

Voor klanten die graag op de hoogte zijn van hun bestelling en sneller door het bestelproces heen willen komen, bieden wij een mijn account omgeving waar jouw gegevens worden opgeslagen. Zonder jouw toestemming worden jouw gegevens niet opgeslagen in de  account omgeving.

Delen van gegevens

MijndAns verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

We gebruiken jouw gegevens uitsluitend als dit nodig is:

 • Voor de uitvoering van onze overeenkomsten met jou als klant;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Inzien, aanpassen, wijzigen

Mocht je vragen of twijfels hebben rondom jouw persoonsgegevens heb je altijd het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Je kunt  hierover mailen info@mijndans.com 

Intrekken toestemming

Voor zover wij je gegevens hebben verzameld op grond van door jou verleende toestemming, heb je het recht om de door jou verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming voor het moment van intrekking.

Veiligheid staat voorop

MijndAns neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings‑) maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens tegen te gaan. . Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.  Info@mijndans.com